Børneattester

Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år.

…………………………..

Da vi for få år siden begyndte med kaninhoptræning, besluttede vi i bestyrelsen, at alle som havde kontakt til hopperne og US medlemmerne skulle tjekkes.
Derfor blev hele bestyrelsen inklusive suppleanter kontrolleret og der var intet at bemærke.

Bestyrelsen
Midt- og Vestsjællands Kaniner