Generalforsamling 2019

Posted by

Lørdag den 23. februar 2019 blev den årlige generalforsamling afholdt. Igen i år var den faktisk velbesøgt med ca. 15 deltagende personer.
Der skete ikke de store ændringer bortset fra at Karina Øgaard Larsen blev valgt som 2. suppleant – hvilket er en udvidelse af bestyrelsen.
Da vi jo mistede Erik Rasmussen sidste år, blev Stig Wester valgt som ny revisor.
Som repræsentanter til rep. mødet blev Nikolai Høyer og Karl Bruun valgt.