Aflysning af alle arrangementer under DK

Posted by

Alle arrangementer under Danmarks kaninavlerforening er indtil videre aflyst. 
Først når myndighederne igen åbner op for afholdelse af sammenkomster vil denne beslutning blive ændret gennem opslag på kaniner.dk, Facebook og information til lokalforeningsformændene. 
Denne notits erstatter tidligere udsendt notits fra den 11. marts 2020

På Hovedbestyrelsens vegne

Torben Christensen
Landsformand