VHD 2 ved Køge

Der er konstateret VHD 2 i en mindre kælekaninbesætning ved Køge.
9 ud af 14 kaniner er døde.

Veterinærudvalget