Sjællandsmøde i Korsør

Posted by

MV Kaniner inviterer til Sjællandsmøde den 3. maj kl 19:00 i mødesalen på Korsør Bibliotek, Bernstensgade 3, 4220 Korsør.

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Kommentar til referat fra sidste møde
4. Sjællandsudstillingen 2017
5. Roskilde Dyrskue
6. Gennemgang af repræsentantskabsmappen
7. Evt.