Hovedbestyrelsens anbefaling vedr. VHD, herunder vaccination

Posted by

På det seneste har vi oplevet, at VHD er kommet til Danmark i form af VHD-2.

Vi skal nok desværre vænne os til den situation, og ved kommende udbrud iværksætte en række foranstaltninger for at minimere smittespredningen.

Udover de tidligere nævnte forholdsregler vil Hovedbestyrelsen anbefale, at der ved fremtidige udbrud/tilfælde af VHD, bekræftet af Veterinærinstituttet, etableres en zone/område på min. 30 km´s afstand/radius fra udbruddet, hvor man lukker ned for udstillinger, stævner og samling af kaniner samt køb og salg af kaniner. Perioden for en sådan lukning af nævnte kaninaktiviteter anbefales at være på mindst 30 dage fra datoen for det bekræftede udbrud/tilfælde.

Den næste store udfordring for DK bliver vaccination. Her skal det, for at undgå enhver tvivl, understreges, at det vil være en frivillig afgørelse. Det vil aldrig komme på tale, at indføre tvangsvaccination eller obligatorisk vaccination. En udstillingsledelse kan dog i særlige tilfælde af frivillighedens vej indføre et krav om vaccination i forbindelse med en udstilling, f.eks ved Europaudstillingen.

Vaccinationsprogrammer og –aktiviteter bør være et regionalt eller lokalt anliggende. DK vil som sådan ikke være organisator på disse aktiviteter, men være behjælpelig med rådgivning og styring. De første udfordringer vil være at få kortlagt en oversigt over tilgængelige vacciner, priser og vaccinationsprocedurer. Med henblik på at få løst disse opgaver, planlægger Hovedbestyrelsen, at nedsætte en “vaccinationsgruppe” der skal forestå en kortlægning af hele vaccinationsproblematikken og en rådgivning omkring vaccination for dem der måtte ønske dette.

Hovedbestyrelsen