Aflysning af alle arrangementer under DK

Alle arrangementer under Danmarks kaninavlerforening er indtil videre aflyst.  Først når myndighederne igen åbner op for afholdelse af sammenkomster vil denne beslutning blive ændret gennem opslag på kaniner.dk, Facebook og information til lokalforeningsformændene.  Denne notits erstatter tidligere udsendt notits fra den 11. marts 2020 På Hovedbestyrelsens vegne Torben Christensen Landsformand

VHD i Slagelse

Vi er i dag af DTU Veterinærinstituttet desværre blevet orienteret om fund af VHD hos tamkaniner i Slagelse. Læs om VHD her. Kommunikationsudvalget  

Karantænezoner ophører

Hovedbestyrelsen har besluttet at følge veterinærudvalgets indstilling om, at der fremover ikke laves karantænezoner ved tilfælde af smitsomme sygdomme. Der vil dog stadig blive meddelt om konstaterede udbrud, hvis Fødevarestyrelsen eller dyrlæger oplyser om disse. Kommunikationsudvalget  

Evalueringsmøde om Roskilde Dyrskue aflyst

I henhold til situationen med VHD i Høje Tåstrup samt i Guldborgsund kommuner må jeg hermed meddele, at evalueringsmødet omkring Roskilde dyrskue torsdag d. 14 September er aflyst. Et nyt møde vil blive berammet snarest muligt. Udvalget for Roskilde Dyrskue Inge Andersen  

HB’s anbefaling i forbindelse med VHD-udbrud

Hovedbestyrelsen anbefaler at der etableres en zone/område på min. 30 km afstand/radius fra begrundede mistanke om udbrud af VHD, hvor man lukker ned for udstillinger, stævner og samling af kaniner samt køb og salg af kaniner. Perioden for en sådan lukning af nævnte kaninaktiviteter anbefales at være på mindst 42

Opdatering om VHD

Vi kan nu opdatere omkring VHD-situationen i Jylland. Det drejer sig om en besætning omkring Varde, som er forholdsvis nye i opdræt af velfærdskaniner til slagt. De har i de seneste dage mistet omkring 180-200 kaniner. Og har ca 40 tilbage. Der er af deres dyrlæge indsendt 5 kaniner til

Begrundet mistanke om VHD

Der er meldt om begrundet mistanke i to tilfælde af den meget smitsomme sygdom VHD-2. Det ene tilfælde, hvor der er 25 døde kaniner er i Ørbæk/Herrested på Fyn i trekanten Odense, Svendborg og Nyborg. Det andet tilfælde er i Jylland, hvor 70 kaniner er døde i en besætning. Lokaliteten