Begrundet mistanke om VHD

Posted by

Der er meldt om begrundet mistanke i to tilfælde af den meget smitsomme sygdom VHD-2. Det ene tilfælde, hvor der er 25 døde kaniner er i Ørbæk/Herrested på Fyn i trekanten Odense, Svendborg og Nyborg. Det andet tilfælde er i Jylland, hvor 70 kaniner er døde i en besætning. Lokaliteten er ikke kendt. Fra begge steder er der indsendt materiale igår til Veterinærinstituttet med henblik på en laboratorieanalyse og bestemmelse. Tilfældet på Fyn har muligvis sit udspring fra Skærbæk via Middelfart. Det kan ikke udelukkes, at også tilfældet i Jylland har sit udspring fra Skærbæk.
Indtil nærmere afklaring anbefaler Hovedbestyrelsen, at man forholder sig i ro og tager de nødvendige forholdsregler i områderne Jylland og Fyn, og kraftigt overvejer afvikling af kanintræf, udstillinger og stævner.
Veterinærinstituttet anbefaler at der ikke afvikles udstillinger, kaninhop, kanintræf og rejser rundt med kaniner medmindre de er vaccineret. I følge instituttet er den eneste farbare vej til at undgå smittespredning et krav om frivillig vaccination ved udstillinger og stævner.
Så snart der kommer analyseresultater fra Veterinærinstituttet vil det blive meddelt.

Carsten Philipsen
Landsformand