HB’s anbefaling i forbindelse med VHD-udbrud

Posted by

Hovedbestyrelsen anbefaler at der etableres en zone/område på min. 30 km afstand/radius fra begrundede mistanke om udbrud af VHD, hvor man lukker ned for udstillinger, stævner og samling af kaniner samt køb og salg af kaniner.
Perioden for en sådan lukning af nævnte kaninaktiviteter anbefales at være på mindst 42 dage fra datoen for det seneste udbrud/tilfælde.
Vi følger fortsat situationen.

HB